พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน
ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ตอท.)

ขอเชิญชวนร่วมลงทะเบียนระบุตัวตนร้านค้าออนไลน์ภาคสมัครใจ
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ

โครงการลงทะเบียนเว็บไซต์และบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ภาคสมัครใจ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการซื้อสินค้าออนไลน์